Het coalitieakkoord en werk/economie

Economiewoensdag 20 juni 2018 21:49

Wat staat er in het coalitieakkoord over werk en economie?

‘Geloof in meer’ was de slogan van de ChristenUnie tijdens de verkiezingscampagne. De economische vooruitgang die Lelystad nu doormaakt, kan meer banen en meer kansen betekenen. De ChristenUnie zet de vier belangrijkste besluiten over de economie uit het coalitieakkoord op een rij.

1. Lelystad wil de overloop van toeristen in Amsterdam opvangen

Amsterdam kan geen nieuwe toeristen meer aan, terwijl Lelystad graag meer nieuwe toeristen trekt. Binnen de Metropoolregio Amsterdam, het samenwerkingsverband met onder andere Amsterdam, Almere en Lelystad, gaat daarom nagedacht worden over de mogelijkheid meer toeristen naar de Batavia en het Nieuw Land Erfgoed Museum te trekken. De Oostvaardersplassen krijgen, samen met de Marker Wadden en de kustlijn mogelijk binnenkort door het Rijk de status van ‘Nationaal Park’ toegekend. Uiteraard kan dit park dan ook nog verder uitgroeien tot een belangrijke trekpleister.

2. Opening van de nieuwe luchthaven

De coalitie heeft afgesproken nauwlettend de landelijke discussie omtrent Lelystad Airport te blijven volgen. Inzet is opening van de luchthaven in 2019. Daarvoor gaan de coalitiepartijen in Den Haag lobbyen. Ook de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein zal daarop gericht zijn. Nieuwe bedrijven die zich rondom het vliegveld vestigen, mogen rekenen op maximale ondersteuning bij vergunningverlening. Ook zal de gemeente nieuwe bedrijven ondersteunen bij het aantrekken van personeel uit de regio. Zo heeft bijvoorbeeld Inditex, de bouwer van het nieuwe distributiecentrum van ZARA, 1000 nieuwe medewerkers nodig. De gemeente Lelystad heeft daar inmiddels het Lelystadse recruitmentbureau Burger Support voor ingeschakeld.

3. Uitkeringsgerechtigden zekerheid bieden bij het aannemen van een tijdelijk baan

Uitkeringsgerechtigden zijn vaak bang om tijdelijk werk aan te nemen. Meestal staat er niet veel geld bij hen op de rekening en als ze aan het einde van een tijdelijke baan weer opnieuw door de aanvraagprocedure voor een uitkering heen moeten, zijn ze bang dat ze schulden moeten maken. De nieuwe coalitie wil deze angst wegnemen, mede omdat een tijdelijke baan vaak kan uitmonden in een langer arbeidscontract. De gemeente gaat daarom werken aan een ‘pauze-knop’ voor de bijstandsuitkering. Mensen die vanuit de bijstand een tijdelijke baan aannemen, hoeven als de baan stopt niet opnieuw door de aanvraagprocedure, maar alleen hun uitkering opnieuw ‘aan’ zetten.

4. Duurzame bedrijfsvoering

De gemeente gaat met nieuwe bedrijven die zich in Lelystad vestigen, in gesprek over duurzaamheid. Kunnen ze hun grondstoffen van dichterbij halen? En zijn er mogelijkheden tot recyclen voor hen in de buurt? Subsidieaanvragen voor de plaatsing van zonnepanelen kunnen vaak pas worden ingediend bij de Rijksoverheid als de gemeentevergunning is verleend. De gemeente probeert daarom vergunningsverlening soepel te laten verlopen, zeker als er deadlines zijn voor het aanvragen van Rijkssubsidies voor duurzaamheid.

Het bestaande coalitieakkoord is 24 pagina’s dik en bespreekt alleen ‘hoofdlijnen.’ Veel details moeten nog ingevuld worden. De ChristenUnie is blij met de plannen om onze economie op een duurzame manier naar een hoger plan te tillen. We hopen dat Lelystad haar verdere groei kan doorzetten, zodat inwoners mogen rekenen op nog meer werkgelegenheid, baandiversiteit, welvaart en uiteindelijk een prettige stad om te wonen, werken en leven.

« Terug