Het coalitieakkoord en onderwijs

Onderwijswoensdag 20 juni 2018 21:36

Wat staat er in het nieuwe coalitieakkoord over onderwijs?

“ChristenUnie wil extra geld voor onderwijs” kopte Omroep Flevoland in aanloop naar de verkiezingen in maart.* Nu, een paar maanden later, ligt er een coalitieakkoord. Welke verkiezingsbeloftes kan de ChristenUnie voor het onderwijs waarmaken? En wat gaat er de komende tijd gebeuren? We hebben de vier belangrijkste besluiten op een rij gezet.

1. Er gaat 1 miljoen euro extra naar onderwijs

Over een periode van vier jaar wordt 1 miljoen euro geïnvesteerd in de Lokale Educatie Agenda (LEA). De afgelopen vier jaar bestond deze agenda, die aandacht vraagt voor Lelystadse onderwijsthema’s ook al, maar was er geen structureel budget. Met de 1 miljoen euro die is vrijgemaakt in het coalitieakkoord, is dat geld er structureel wel. De komende tijd gaan verschillende experts uit het Lelystadse onderwijs bij elkaar zitten om de meest prangende lokale onderwijsthema’s voor de komende vier jaar op een rij te zetten, zodat het nieuwe geld goed geïnvesteerd wordt. Vooruitlopend op de uitkomst doet het coalitieakkoord al twee suggesties qua thema’s. Allereerst het verbeteren van de aansluiting van het Lelystadse onderwijs op de werkgelegenheid in de regio. En als tweede extra aandacht voor kinderen met gedragsproblemen.

2. Er komt nieuw jeugdzorgbeleid dat het onderwijs moet ondersteunen

De jeugdzorg staat voor een groot probleem doordat de geldkraan vanuit het Rijk steeds verder dicht gaat. De gemeente Lelystad wordt gedwongen het beleid van de jeugdzorg aanzienlijk te veranderen. Er komt een nieuw “Aanvalsplan Jeugdzorg” dat gericht is op preventie. Daardoor moeten uiteindelijk minder jongeren in zware vormen van jeugdzorg terechtkomen, wat voor hen beter is en bovendien kosten bespaart. Het nieuwe aanvalsplan moet op twee manieren het onderwijs positief beïnvloeden. Allereerst moet jeugd minder snel van regulier onderwijs naar speciaal onderwijs gaan. Als tweede moet vroegtijdige schoolverlating verder worden teruggedrongen.

3. Er komt nieuw onderwijsbeleid dat jeugdzorg moet ondersteunen

Er komt vice versa ook een plan voor het onderwijs om de jeugdzorg beter te ondersteunen. Dit plan, met als werktitel “Zorg in en om school”, gaat in op vragen als: hoe kunnen jeugdwerkers die nu al actief zijn op basisscholen, middelbare scholen en op de naschoolse opvang, beter samenwerken met docenten en begeleiders? Waarom blijven dossiers soms te lang bij docenten liggen? En hoe kunnen we voorkomen dat jeugd- en gezinsteams problemen te laat aanpakken? Uiteraard moet het onderzoek uiteindelijk leiden tot een efficiënter en beter werkproces.

4. De ChristenUnie mag de wethouder voor onderwijs leveren

Elly van Wageningen had als wethouder namens de ChristenUnie de afgelopen vier jaar onderwijs al in haar portefeuille. Deze portefeuille houdt ze. Dat betekent dat we niet alleen mee kunnen denken over onderwijsplannen, maar ook verantwoordelijk zijn voor de uitvoering.

Het bestaande coalitieakkoord is 24 pagina’s dik en bespreekt alleen ‘hoofdlijnen.’ Veel details moeten nog ingevuld worden. Zoals het er nu naar uitziet, gaat het overgrote deel van de plannen die de ChristenUnie had voor onderwijs, uitgevoerd worden. We zijn dankbaar voor deze gelegenheid en hopen dat kinderen en jongeren in Lelystad veel mogen leren en genieten.

* Zie voor het bericht van Omroep Flevoland: https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/153998/lelystad-christenunie-extra-geld-voor-onderwijs

« Terug