Terugblik op 4 jaar wethouderschap

terugblik wethouder elly juni 2018dinsdag 05 juni 2018 21:31

Na vier jaar wethouderschap werd Elly van Wageningen geïnterviewd door Elly Kleinenberg over haar ervaringen in de Lelystadse politiek. In het interview over de jeugdzorg, armoede, duurzaamheid en de Lelystadse politiek vertelt Van Wageningen wat haar drijft.

Elly van Wageningen: “Ik ga altijd voor een 10”

Door: Elly Kleinenberg

Met groot enthousiasme komt Elly van Wageningen, demissionair wethouder jeugd- gezinshulp, onderwijs en duurzaamheid het café binnen. Alsof ze net uit de raadsvergadering is vertrokken, steekt ze met jas nog aan van wal. Ze begint te vertellen over de jeugdzorg. “Eén van de dingen waar ik het meest tevreden over ben als ik terug kijk op de afgelopen vier jaar, is dat de raad heeft ingestemd met zeven ton er bij voor jeugdhulp. Nu kunnen we nieuwe mensen toevoegen aan de ondersteuningsteams om meer aandacht te besteden aan de kinderen in de stad. Op school en thuis. Dat betekent dat we in totaal meer dan 100 deskundigen krijgen.”

Betere jeugdzorg door deskundige hulpverlening

Het idee achter het nieuwe zorgplan van Van Wageningen is dat een veelomvattend netwerk om kinderen wordt opgezet met daarin school, wijkteams, consultatiebureaus, verloskundigen, huisartsen, GGZ en sportclubs. Dit netwerk moet tijdig problemen signaleren en ze samen oplossen. “Vroeg hulp bieden is de beste manier om onthechting of erger te voorkomen,” vertelt ze. Volgens de wethouder voor jeugdhulp kregen de diverse instanties tot nu toe te weinig financiële middelen en tijd om zorg goed op elkaar af te stemmen. Maar, benadrukt ze, “we gaan dit zorgenkindje nu met elkaar volwassen maken.”

Jeugdproblemen worden vaak verergert door armoede. Lelystad is, in verhouding tot de landelijke cijfers, een gemeente met veel armoede. Zo’n 600 kinderen leven onder de armoede grens. De oorzaak is meervoudig: (v)echtscheidingen, ontbreken van sociaal netwerk, schulden, schaamte en angst om hulp te zoeken, taalbarrière, alcohol- of drugsverslaving en geen passend werk kunnen vinden. “De armoede en het aantal bijstandsuitkeringen zijn een gevolg van de historische ontwikkelingen in onze stad. Veel mensen kwamen in Lelystad wonen vanwege het grote aanbod in de sociale woningbouw. Dat trok vooral mensen aan uit de lagere inkomens,” vertelt de demissionair wethouder.

Door een genuanceerder woningaanbod te realiseren, betere wijken te bouwen, neemt het percentuele aantal arme mensen in Lelystad af. “Dit door historie ontstane cascade effect gaan we omkeren”,  is de overtuiging van wethouder Van Wageningen. Door de economische groei die Lelystad nu doormaakt, moet uiteindelijk het aantal kinderen dat onder de armoedegrens leeft drastisch afnemen. “Iedereen moet meeliften En die kans is er nu volop.”

Op naar een duurzame gemeente

Van Wageningen trok onlangs landelijk de aandacht door de verkiezingen van beste lokale bestuurder van 2017 te winnen. De jongerenorganisatie van GroenLinks, DWARS, had uitsluitend vrouwelijke kandidaten geselecteerd voor haar verkiezingen van best lokale bestuurder van 2017 als tegenreactie op verkiezingen van het magazine Binnenlands Bestuur. Dit magazine voor hoogopgeleide ambtenaren had uitsluitend mannen genomineerd voor een soortgelijke prijs. Van Wageningen liet door deze waardering o.a. de vrouwelijke burgemeesters van Den Haag en Delft achter zich.      

Ze had dit nooit verwacht. “Windmolenparken, energie neutraliteit en duurzaamheid in z’n algemeen zijn nog steeds niet zulke tot de verbeelding sprekende onderwerpen. En dan is zo’n erkenning een goeie opsteker om bekend te maken dat we in Lelystad op de goeie weg zijn. Want het gaat echt lukken”.

Toen ze in 2014 als wethouder begon, had ze slechts één medewerker (regisseur) duurzaamheid. Inmiddels is dat aantal uitgegroeid tot vijf. “Je ziet dat dit op alle beleidsterreinen doorwerkt. In 2025 branden bijvoorbeeld in alle openbare gebouwen de radiatoren en de verlichting binnen en buiten zonder enige belasting voor het milieu”, meldt ze in bescheidenheid.

Zelf wil van Wageningen ook het goede voorbeeld geven. Ze eet minder vlees en rijdt zoveel mogelijk op de fiets. Op haar fiets is ze overigens net zo trots als de gemiddelde Ferrari-bestuurder. “Mijn fiets is uit de grachten van Amsterdam gehaald en geheel hersteld. Alles is van gerecycled materiaal, tot aan de bel toe. Kurken handvaten, ouderwets leren zadel, koplamp en het aarderood frame. Het is de mooiste en beste fiets die ik ooit heb gehad. Met certificaat van echtheid van de restaurateur,” voegt ze er lachend aan toe.

Strijden in de gemeenteraad        

Of het nu over zorg, armoede of duurzaamheid gaat, samenwerking is volgens Van Wageningen de sleutel voor politiek succes. “Met alle betrokkenen streven we naar een betere stad op diverse fronten. Op die manier zijn al veel successen geboekt. Ja ik weet, er is heel veel kritiek op ons stadshart. Maar landelijk scoren we wel heel hoog als het gaat om geluk in woonbeleving. Maar liefst een 8,3. De verbeteringen zijn aanstaande en er komt nog veel meer.”

Toch bestaat er ook vrees en ongenoegen “Er vindt momenteel een stoelendans plaats in de raad. Leden die van de ene politieke partij met soms conflicterende belangen naar de andere afzwaaien. Daar begrijp ik echt niets van. Je staat met overtuiging achter je partijprogramma en om dat te verwezenlijken zit je in de gemeenteraad.  Voor mij is geloofwaardigheid bij zulke wisselingen in het geding…”

Toekomst

Of Van Wageningen binnenkort weer wethouder wordt in een nieuwe coalitie, is uiteraard afhankelijk van de uitkomsten van de coalitie-onderhandelingen. In ieder geval kijkt ze terug op een mooie verkiezingsuitslag. “Winst is natuurlijk altijd mooi. We bieden als ChristenUnie diepgang, overtuiging, stabiliteit en geven de hoogste inspanningen om onze doelen te bereiken. De verkiezingsslogan van de ChristenUnie, waar in drie woorden twee boodschappen geven, past bij die instelling: geloof in meer…!”

« Terug