Het coalitieakkoord en duurzaamheid

Duurzaamheidwoensdag 20 juni 2018 21:20

Wat staat er in het nieuwe coalitieakkoord over duurzaamheid?

Er is een nieuw coalitieakkoord met veel aandacht voor duurzaamheid. Wat gaat er precies gebeuren om Lelystad schoon en prettig te houden? ChristenUnie Lelystad heeft voor u de vier belangrijkste besluiten op een rij gezet.

1.  Lelystad gaat ‘van gas los’

Het gebruik van aardgas is niet toekomstbestendig. Het belast het milieu, maakt ons afhankelijk van dubieuze regimes in het buitenland en veroorzaakt aardbevingen in Groningen. Door inzet van de ChristenUnie gaat daarom gewerkt worden aan een aardgasvrije gemeente. De gemeente gaat per wijk onderzoeken hoe we over kunnen stappen op andere warmtebronnen. Daarbij spelen vragen als: is er de mogelijkheid voor geothermie (het opwarmen van huizen met aardwarmte)? Zijn er bedrijven in de buurt van woonwijken, zoals de McCain fabriek, die restwarmte kunnen bieden aan huizen? Kan gewerkt worden met warmte uit biomassa, zoals nu al gebeurt in de Warande? En wat voor rol kan woningbouwvereniging Centrada spelen?

2. Energieneutraal in 2025

De nieuwe coalitie heeft de bestaande doelstelling, Lelystad in 2025 energieneutraal, overgenomen van de vorige coalitie. Om dit te bereiken moet erg veel gebeuren - meer dan hier beschreven kan worden. Maar in welke richting moet u denken? Uiteraard worden in snel tempo centrales voor duurzame biomassa-, zon- en windenergie ontwikkeld. Particulieren moeten leningen blijven krijgen voor de aanleg van zonnepanelen. Daarnaast ondersteunt de gemeente het nieuwe ‘energieloket’, georganiseerd door Natuur en Milieu Flevoland. Inwoners kunnen bij dit loket gratis een plan laten opstellen voor een compleet energieneutraal huis, bijvoorbeeld door isolatie van wanden en dubbelglas.

3. Duurzaam vervoer, voedselproductie en natuurbeheer

Naast de twee grote plannen over het gebruik van gas en energie, zijn er nog een aantal kleinere thema’s die aandacht krijgen in het coalitieprogramma*. Allereerst vervoer. Bij aanbestedingen van openbaar vervoer wordt geselecteerd op elektrisch bussen. En automobilisten die elektrisch rijden blijft de gemeente ondersteunen met de plaatsing van laadpalen. Ook wordt fietsen gestimuleerd, bijvoorbeeld door de aanleg van goede fietspaden. Als tweede krijgt de productie en consumptie van voedsel aandacht. Voedsel moet zoveel mogelijk uit de regio komen, zodat we voedsel eten van het seizoen, waardoor koeling en langdurig transport overbodig is. Als derde moet de gemeente bij het beheer van de openbare ruimte letten op het milieu. Dat betekent bijvoorbeeld het gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen en het laten staan van bloemen die goed zijn voor de bijenpopulatie.

4. De ChristenUnie mag de wethouder voor duurzaamheid leveren

Een vierde belangrijke uitkomst van de coalitieonderhandelingen is dat de ChristenUnie opnieuw de wethouder voor de portefeuille duurzaamheid mag leveren. En daar heeft de partij de ideale kandidaat voor in huis: Elly van Wageningen. Afgelopen vier jaar was zij al wethouder voor duurzaamheid en dat bleef niet onopgemerkt. Ze werd verkozen tot beste lokale bestuurder van 2017 vanwege de ‘duurzame en innovatieve wijze waarmee ze omgaat met milieu en energie.’ Bovenstaande plannen zijn bij haar dus in goede handen.

Het bestaande coalitieakkoord is 24 pagina’s dik en bespreekt alleen ‘hoofdlijnen.’ Veel details moeten nog ingevuld worden. Voor zover nu bekend is, kan het overgrote deel van ons hoofdstuk over duurzaamheid uit het ChristenUnie-verkiezingsprogramma binnen het bestaande akkoord gerealiseerd worden. Als partij zijn we dankbaar dat we deze kans krijgen en we gaan er alles aan doen om onze beloftes aan de kiezers in de praktijk waar te maken. De eerste belangrijke stap is met dit akkoord gezet!

 *Dit zijn thema’s die in het bestaande ‘masterplan’ duurzaamheid staan. Een deel van de uitvoering van dit masterplan is reeds gaande. De komende vier jaar, zo staat in het akkoord, zal de gemeente het plan verder uitrollen.

« Terug