Wethouder en fractie

Wethouder

Elly van Wageningen

wethoudersportefeuilles:

 • Duurzaamheid
 • Onderwijs
 • Sport
 • Gezondheid

e.van.wageningen@lelystad.nl
www.twitter.com/ellyvwageningen

Lees de introductie van Elly van Wageningen.

 

 

 

 

Raadsleden

    

Henk Schraafractievoorzitter

 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Horeca
 • Kunst en cultuur
 • Stadshart
 • Personeel & Organisatie (+ Onderzoek en Statistiek)
 • Economische Zaken
 • Financiën
 • Luchthavenontwikkeling
 • Citymarketing en evenementen
 • Onderwijs en voorschoolse voorzieningen
 • Duurzaamheid
 • Afval

henkschraahku@live.nl
Lees de introductie van Henk Schraa

 

 

 

Berend Okma

 • Zorg en welzijn (AWBZ/WMO)
 • Armoedebeleid en schuldhulpverlening
 • Maatschappelijke dienstverlening
 • Gezondheidszorg
 • Integratie en emancipatie
 • Werk & Inkomen (Participatiewet)
 • Stads- en wijkbeheer
 • Wijkvernieuwing / Stedelijke vernieuwing op uitnodiging
 • Werken in de wijk
 • Sport en recreatie
 • Integrale handhaving
 • Jeugdzorg
 • Opvoedingsondersteuning

bd.okma@lelystad.nl
lees de introductie van Berend Okma

     

Jarno Volmer


 • Veiligheid                                           
 • Lelystad Airport
 • Stadontwikkeling
 • Coördinatie MRA
 • Verkeer en Mobiliteit
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Toerisme
 • Ontwikkeling kust (incl. Flevokust en Bataviahaven)
 • Grondzaken
 • Woningbouwontwikkeling incl. asbestdossier
 • Maatschappelijk en gemeentelijk vastgoed (incl. MFA’s en IHP)
 • Vergunningverlening WABO-uitgebreid
 • Duurzaamheid, water- en klimaatbeleid
 • Milieu en afvalstoffen

fjc.volmer@Lelystad.nl
lees de introductie van Jarno Volmer

 

 

     

Annemieke Messelink

fractie-assistent

Annemiekemesselink@upcmail.nl

lees de introductie van Annemieke Messelink

terug>

Introductie Elly van Wageningen
Voor Lelystad mag ik me de komende collegeperiode inzetten voor 4 prachtige portefeuilles. Duurzaamheid, onderwijs, sport en gezondheid. Vier portefeuilles die mij na aan het hart liggen.

Binnen de duurzaamheid werken we hard door aan de 6 speerpunten, energie, circulaire economie en afval, mobiliteit, leefomgeving en onderwijs en ondernemen. Vooral energie vraagt veel actie want we willen immers in 2025 energieneutraal zijn. Daarnaast moeten we ook in 2050 onze huizen op andere manieren verwarmen omdat we geen gas meer willen gebruiken uit de Groningse bodem.

Het onderwijs moet van hoge kwaliteit zijn. Het gaat immers om de kansen van onze jongeren in de stad. Vanuit de gemeente willen we daar een bijdrage aan leveren via de Lokale educatieve agenda. Die kent 3 speerpunten. Hoge kwaliteit, geen problemen bij de overgang van de ene school naar de andere en mooie kansen op een baan en als derde speerpunt een goede samenwerking tussen onderwijs en zorg.

Sport en bewegen moet mogelijk zijn voor alle inwoners. Dat is immers belangrijk voor je gezondheid. En we willen er voor zorgen dat de gezonde keuze steeds meer de makkelijke keuze wordt. Het preventieakkoord van het rijk sluit prachtig aan op mijn ambitie.

Een mooie uitdaging op alle vier onderwerpen. Ik ben dankbaar dat ik me daar voor kan inzetten.
terug>

Introductie van Berend Okma
De tijd is omgevlogen. Vier jaar geleden mocht ik met voorkeursstemmen mijn plek innemen in de gemeenteraad van Lelystad. Als ‘groentje’ van 59 jaar temidden van veel politici met ervaring. Als voormalig voorganger van de Pijler was dat wel even wennen.
Gelukkig werd ik in de fractie goed opgevangen en ingewerkt. Bij de grote veranderingen op het gebied van de zorg (Jeugd en WMO) voel ik mij erg betrokken. Ook de pleegzorg en de opvang van asielzoekers heeft mijn bijzondere aandacht. Regelmatig mochten we mede door de inzet van onze fractie op deze terreinen het verschil maken. Het was lang niet altijd gemakkelijk. Tegelijkertijd heb ik in veel partijen bevlogen mensen mogen ontmoeten met een hart voor Lelystad.
Ook heb ik tot mijn plezier gemerkt, dat - mede door de inzet van de  ChristenUnie - de kerk en het geloven in Meer weer tastbaarder is geworden. Dat smaakt naar meer en daar geloof ik in!
terug>

introductie Henk Schraa
“Geloof in meer voor de jonge generaties”
Sinds 2013 ben ik actief bij de fractie van de ChristenUnie, eerst als fractieassistent en sinds 2014 als raadslid. In 2015 ben ik fractievoorzitter geworden. Samen met mensen van binnen en buiten de partij wil ik werken aan een mooi Lelystad. Waarbij iedereen mee doet, waar oog is voor kwetsbare jongeren en waar voldoende werk is.
De laatste jaren heb ik mij met succes ingespannen om het jongerenwerk weer opnieuw op te starten in Lelystad.
Voor het Stadshart heb ik de wens dat we nu eens echt gaan vergroenen en er speelse fonteinen komen. Dat er met creativiteit naar de inrichting van het Stadshart wordt gekeken. Zodat de mensen een reden hebben om in een gezellig Stadshart te verblijven.
Tot slot hoop ik sterk dat Lelystad Airport op 1 april 2019 opent. Dit brengt werk en nieuwe ondernemers naar Lelystad. Door dit werk kan de stad positief groeien.
terug>

introductie Jarno Volmer
Ik ben Jarno, sinds juni 2015 zit ik in de raad. Inmiddels de 40 jaar gepasseerd, getrouwd met Martine en gezegend met 3 mooie jongens. Ondanks dat wordt er niet vaak voetbal bij ons gekeken. Voor mijn beroep ben ik actief op Schiphol en stuur ik de HRF operatie aan. Zeg maar alles wat zich richt op een veilig vertrek van vluchten op Security niveau.
In de fractie en gemeenteraad houd ik me vooral bezig met onderwerpen zoals openbare ruimte, woningbouw, vliegveld, grondexploitaties etc. Ik noem dat ook wel "de evangelisatie van de stoeptegel". Niet typische ChristenUnie onderwerpen zoals jeugdzorg en duurzaamheid, maar wel onderwerpen waar je als fractie goed over wilt kunnen meepraten omdat ze de stad raken en veel betekenen voor tevreden inwoners. In de afgelopen jaren is hier ook hard bezuinigd op het onderhoud. We merken daar de gevolgen van als we door de stad lopen, fietsen of rijden.
Mijn inzet voor de komende tijd is om de ChristenUnie zo goed mogelijk voor te sorteren op de lokale verkiezingen van 2018, uw stem heb ik daar hard voor nodig.
terug>

Introductie Annemieke Messelink
Sinds maart 2017 ben ik als fractie assistent betrokken bij de ChristenUnie Lelystad. Ik was al eerder betrokken als bestuurslid en een korte tijd bij de provinciale fractie.
Ik werk als docent in het HBO (Social Work) en als relatiemanager scholen voor International Justice Mission, een anti-slavernij organisatie. Recht, recht doen, met oog voor de mensen die in hun leven tegen een heleboel (soms hele hoge) hobbels aanlopen, is voor mij erg belangrijk. Binnen de ChristenUnie wil ik me dan ook graag inzetten voor een rechtvaardig lelystad, vooral met betrekking tot de onderwerpen mensenhandel, veiligheid en het sociale domein.
Daarnaast wil ik me bezig houden met onderwerpen die raken aan een duurzame ontwikkeling van Lelystad.
terug>