Fractie

 • Henk Schraa, fractievoorzitter

  Momenteel ben ik voor de derde keer verkozen als raadslid en als fractievoorzitter. Buiten dat ik dit een eer vind, heb ik ook veel plezier in het raadswerk. Graag zet ik mij in voor Lelystad, de stad waar ik al ruim 30 jaar woon. Mijn specifieke aandacht gaat uit naar het Stadshart, Onderwijs/Porteum en sinds kort de jeugdhulp. Als raadslid ben ik deze periode ook verkozen tot lid van de werkgeverscommissie, de commissie die werkgever is van de raadsgriffie.

  Mijn portefeuilles zijn:

  • Openbare orde en veiligheid
  • Bestuurlijke vernieuwing
  • Onderwijs
  • Integrale handhaving
  • Kunst en Cultuur
  • P en O
  • Dierenwelzijn
  • Stadshart
  • Jeugd(hulp)
  • Gemeentelijke dienstverlening
  • Sport en bewegen
 • Jarno Volmer

  Betrokken bij de stad. Bevlogen en enthousiast. In het dagelijks leven docent op het MBO-college Lelystad in het luchtvaartonderwijs. Afgestudeerd in 2022 aan de Hogeschool Utrecht voor mijn bevoegdheid als docent. 
  Bereikbaar voor u als burger. Bewust realistisch, niet alles kan! Lelystad verdient het beste. Toen ik hier ruim 10 jaar geleden kwam wonen, werd ik positief verrast. Veel groen, voor economische ontwikkeling kansen genoeg om op te pakken. Nu doorpakken met de bouw van woonruimte voor hen die het nodig hebben, met oog voor detail en voor de toekomst. Voor jong EN oud!
  In de fractie houd ik me veel bezig met wonen, ruimtelijke onderwerpen, maar ook - in deze tijd net zo belangrijk - armoede en WMO.

  Portefeuilles:

  • Politie en brandweer
  • Financiën
  • Wonen
  • Economische zaken (waaronder luchthaven, OMALA, Flevokust, Agrifood, MRA coördinatie en Citymarketing)
  • Klimaat & Natuur (Duurzaamheid integrale aanpak, inclusief Energietransitie, Water & klimaatadaptatie, afvalverwerking)
  • Beheer Openbare ruimte (coördinatie ‘Mensen Maken de buurt’; marktexploitatie + gemeentelijke haven)
  • Grondzaken
  • Vergunningen
  • Stedelijke vernieuwing
  • Bereikbaarheid (verkeer en vervoer en mobiliteit)
  • Armoede en Schulddienstverlening
  • Ouderen
  • WMO
 • Pieter Frankema

  • Gezondheidszorg
  • Integratie en emancipatie
  • Werk & Inkomen (Participatiewet)
  • Stads- en wijkbeheer
  • Wijkvernieuwing / Stedelijke vernieuwing op uitnodiging
  • Werken in de wijk
  • Sport en recreatie
  • Integrale handhaving
  • Jeugdzorg
  • Opvoedingsondersteuning