Aandacht voor mensenhandel

Wallen overzicht9maandag 20 november 2017 12:02

Aanpak van mensenhandel heeft niet alleen binnen de gemeente Lelystad aandacht, ook provinciaal vraagt de ChristenUnie hiervoor maatregelen.

Niet iedereen is zich er van bewust, maar in Lelystad komt mensenhandel en illegale prostitutie voor. De afgelopen jaren hebben zich hier een paar grote zaken voorgedaan waarbij soms minderjarige slachtoffers waren. Lange tijd was in de politiek weinig aandacht voor dit onderwerp, maar door de inzet van de ChristenUnie is het een speerpunt geworden in het Veiligheidsplan van de gemeente Lelystad. Provinciaal heeft de ChristenUnie ook aandacht voor het onderwerp gevraagd, mede omdat er nog steeds geen zorgcoördinator is aangesteld voor mensenhandel, terwijl dit twee jaar geleden al is afgesproken.

https://flevoland.christenunie.nl/

« Terug