Inbreng van de ChristenUnie bij de Begrotingsbehandeling 2018

Henk_Schraa_L_2_LR[1]dinsdag 07 november 2017 22:20

Op dinsdagavond 7 november is de begroting 2018 van de gemeente besproken.
Het college van B&W maakt een vergelijking met etappes in de Tour de France.
De ChristenUnie neemt dat beeld over en komt tot het volgende betoog:

Voorzitter,

Het college van burgemeester en wethouders vergelijkt de staat van de gemeente Lelystad met de wielerwedstrijd de Tour de France. Een mooie vergelijking. De ChristenUnie trekt deze vergelijking graag door.

Toen dit college startte, verkeerde Lelystad nog in een zware bergetappe omhoog. Er moest hard getrapt worden om vooruit te komen en dat leidde tot zware bezuinigingen. Gelukkig is de top bereikt, maar wel op een wat vreemde berg. We fietsen nu glooiend met een zuchtje tegenwind naar beneden, in plaats van heel stijl. Er is weer wat meer geld. bijvoorbeeld voor de instellingen die van de gemeente subsidie krijgen, de sportverkiezingen komen weer terug en er wordt geïnvesteerd in veiligheid. Toch is nog even de vraag hoe de route zich vervolgt. Er zit in ieder geval een kuil in de weg langs de ICL-route. We krijgen van het Rijk minder geld voor het onderhoud van onze wegen. We wensen het college een succesvolle lobby toe om de financiële kuil een beetje te dichten.

De ChristenUnie ziet de economische berg uit de touretappe, als een mooie groene begroeide berg. Daarom is de ChristenUnie blij dat er geld is gevonden om het duurzaamheidsbeleid voort te zetten, iets wat ook samen met ondernemers moet worden uitgevoerd.

Als we verder kijken op de economische berg, dan zien wij investeringen in de infrastructuur voor de komst van Inditex, het grootste distributiecentrum van Europa, die Lelystad honderden banen brengt.

En tot slot wordt er mondjesmaat geïnvesteerd in het Stadshart. Het college doet een voorstel om vele projecten te ondersteunen. De ChristenUnie ziet liever dat dit bedrag in één of enkele keren wordt besteed aan iets moois en groots. In de tekst bij dit voorstel stelt het college dat het aanhaakt op het Stadshartconvenant. Onze vraag aan het college is dus ook, komen wij verplichtingen niet na, als we dit voorstel anders insteken?

Een deel van het parcours van de Tour op het gebied van de zorg is een duidelijke heuveletappe. Bij de jeugdzorg gaat de etappe omhoog. We moeten het met steeds minder geld doen. Gelukkig lijkt de heuvel wat minder steil, omdat de we de komende jaren ongeveer een half miljoen minder hoeven te bezuinigen. De ChristenUnie ziet graag, om de bezuinigingen op te vangen, een forse investering in het preventieve deel. Ook al vergt dat soms lef. Maar wat we aan de voorkant kunnen voorkomen is beter voor de mensen en voor de financiën van Lelystad.

Als we bovenop de zorgheuvel zijn, dan gaan we met WMO juist heuvelafwaarts. Financieel gaat het daar goed. Dat blijkt ook uit de extra middelen die in deze begroting naar voren komen.

Het college schrijft verder dat de samenleving sneller verandert dan Lelystad. En dat blijkt. Het college citeert rustig allerlei wielrenners die actief waren in de vorige eeuw zoals Merckx, Kneteman en Armstrong. Terwijl het wielerpeloton nu bestaat uit Tom Dumoulin, Bauke Mollema en Anna van der Breggen. Soms mist de ChristenUnie wel eens wat creativiteit en innovativiteit bij de gemeente Lelystad. Is dit voorbeeld daarvoor een metafoor?

Waar we wel veel creativiteit en innovativiteit zagen was bij de motiemarkt. Daar waren veel mooie ideeën, bijvoorbeeld van een groep kinderen. Wij omarmen van harte hun ideeën om de laatste etappe van de wandelvierdaagse over de dreef te laten gaan. En ook hun mooie idee om voor een autovrije zondag op een deel van de Lelystadse wegen. Hierbij vragen wij wel aandacht voor het verkeer naar kerken en andere belangrijke plaatsen.
Ook verlenen wij steun aan de voorstellen om de multifunctionele accommodatie de Windhoek uit te breiden, om meer sport in de wijk te organiseren en een onderzoek naar de aanleg van het strand bij het Bovenwater. De overige punten zullen duidelijk worden bij de stemmingen.

Verder steunt de ChristenUnie het plan om te bezuinigen op de inhuur van arbeidskrachten door de gemeente Lelystad. Daardoor ontstaat er geld voor andere plannen. Voor de ChristenUnie is het van groot belang dat het IDO middelden krijgt om personeel aan te nemen, 0,5 fte, voor de coördinatie van de schuldhulpverlening. Dit wordt landelijk gezien als een gemeentelijke taak en helpt om de kwaliteit van de schuldhulpverlening te verbeteren.

Verder vinden wij het een goed idee om op deze manier een dekking te organiseren voor de E-Bike-route van het station, langs de campuszone, naar het vliegveld. Hier is recent nog over gesproken. Ook vinden wij het een goed plan om te investeren in de taalontwikkeling van de kinderen in groep 3 en 4 van de basisschool. In de jaren voor groep 3 wordt er al gewerkt om taalachterstanden weg te werken met succes, maar uit cijfers blijkt dat er een terugval plaats vindt vanaf groep 3.

Voorzitter, wat we van de Tour de France kunnen leren, de aanhouder wint. Onze sprinter Dylan Groenewegen kwam dit jaar naar de Tour om een etappe te winnen. Hoewel hij iedere sprintetappe dichterbij kwam, lukte het maar niet. Tot op de laatste dag in Parijs, daar was hij de beste. Als we als Lelystad volhouden op de ingeslagen weg, ook al krijgen we minder geld voor de jeugzorg en van de ICL-uitkering, uiteindelijk stapt Lelystad als winnaar uit de bus.

« Terug