De laatste week voor het zomerreces!

mra congreszaterdag 15 juli 2017 12:08

Het politieke seizoen zit er nu echt op!
Waar vorige week het reces officieel begon na de vergadering van 4 juli is de praktijk toch vaak wat anders, de week erna, afgelopen week, ging het nog volop door.

Het politieke seizoen zit er op! Waar vorige week het reces officieel begon na de vergadering van 4 juli is de praktijk toch vaak wat anders:

Maandag hadden we een plezierige bijeenkomst met het campagneteam om de plannen uit te werken richting de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. De verkiezingen zijn belangrijk voor ons omdat we zonder uw steun niet verder kunnen. De ChristenUnie wil graag blijvend aandacht besteden aan jeugdzorg en onderwijs waarmee we aan de toekomst van Lelystad kunnen werken. Duurzaamheid, gezonde financiën en een Lelystad in bloei nu de kansen zich in rap tempo opvolgen zijn belangrijke issues. Het beleid dat onze wethouder Elly van Wageningen op oa deze terreinen mede vormgeeft verdient uw stem in 2018 opnieuw zodat de klus afgemaakt kan worden.

Dinsdag kwam de begeleidingsgroep bijeen voor de omgevingswet die in juli 2019 ingaat. Een complex proces komt op de Gemeente Lelystad af. De omgevingswet houdt in het kort in dat er voor minder zaken vergunningen hoeft te worden aangevraagd en dat de ontwikkeling meer Ja, tenzij wordt ipv Nee, mits...... Ongeveer 70% van het stadhuis krijgt direct met de invloeden van deze wetgeving te maken. Geconstateerd is dat we geen koploper gemeente hoeven te zijn maar wel slagen moeten maken. We willen graag leren van de overige gemeenten zodat wij niet zelf continue het wiel hoeven uit te vinden. Het is nu de vraag of 2019 gehaald wordt want goed wettelijk de positie van gemeentes vastleggen, waar zij voor verantwoordelijk zijn, is van belang. Onze verwachting is dat er daarom pas per 2020 of zelfs wel 2021 overgegaan wordt tot de concrete invoer. De ChristenUnie levert de voorzitter.

Woensdag was er een MRA congres. Check de tweets van raadslid Jarno Volmer en van provinciaal politicus Harold Hofstra over dit onderwerp eens op onze website. In Lelystad dragen we per inwoner €1,50 bij per inwoner aan de Metropool Regio Amsterdam. Als Lelystad kunnen we soms moeilijk doordringen om beslissingen af te dwingen of te forceren. Door aan te sluiten bij de MRA kunnen we op regionaal niveau de belangen beter behartigen. Gedacht kan worden aan vervoer (A6, aanleg upgrade op lange termijn N302/N307 naar A23. De vestiging of het aantrekken van grote partijen zoals Inditex wat 400+ banen oplevert. Lelystad Airport en Flevokust aan de andere kant van Lelystad. Economisch kan er dus voordeel behaald worden. Zorg is er wel bij onze fractie over de besteding en verantwoording van financiële middelen. Dit moet wat ons betreft zo transparant mogelijk.

Vrijdag was er een gezellige afsluiting met de raad en het college. In ontspannen sfeer bij elkaar, da's ook best prettig. De avond werd gehouden in het Natuurpark Lelystad.

Voor nu wensen we u allen een fijne vakantieperiode toe en Gods zegen!

 

« Terug