ChristenUnie Lelystad trekt zich terug uit de coalitie

frctie cu 2020.jpgdonderdag 12 maart 2020 23:18

De ontwikkelingen van de afgelopen maanden hebben ertoe geleid dat de ChristenUnie Lelystad zich terugtrekt uit de coalitie. Wethouder Elly van Wageningen heeft haar ontslag aangeboden aan de gemeenteraad. Afspraken over belangrijke dossiers werden niet nagekomen en constructieve gesprekken hierover waren niet mogelijk. De verhoudingen binnen de coalitie zijn dermate verstoord dat het realiseren van ChristenUnie-idealen een onmogelijke opgave is geworden.

De ChristenUnie heeft zich onophoudelijk ingezet voor belangrijke thema’s zoals kwaliteit van onderwijs, aandacht voor duurzaamheid, jeugdzorg en het behoud van (ziekenhuis)zorg. Als ChristenUnie kijken we dankbaar terug op een bijzondere periode van zes jaar waarbij we deel mochten uitmaken van het stadsbestuur. 

Met Elly van Wageningen als gezicht van de ChristenUnie heeft de partij vanuit een christelijk-sociaal hart mogen bijdragen aan een toekomstbestendige stad. De ChristenUnie heeft daarbij altijd naar consensus en coöperatie gestreefd met mensen binnen en buiten de politiek. We hopen dat op termijn de onderlinge relaties van Lelystadse politici verbeteren en wensen medebestuurders en raadsleden wijsheid en zegen toe.

Als partij willen we op zeer korte termijn in gesprek te gaan met de leden over de deze gezamenlijke beslissing van fractie, bestuur en de wethouder. We volgen de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet en bepalen in een later stadium of we bij elkaar kunnen komen en op welke locatie.

« Terug