Het behoud van acute zorg in het MC Zuiderzee

elly zit.jpgdonderdag 01 november 2018 19:25

De afgelopen dagen was er een constante stroom van nieuws over de dreigende sluiting van onder andere het ziekenhuis in Lelystad. Aangezien Elly van Wageningen, wethouder namens de ChristenUnie, verantwoordelijk is voor gezondheidszorg in onze stad, zaten we als partij dicht op de ontwikkelingen. Van Wageningen en burgemeester Ina Adema zijn doorlopend in gesprek geweest met zorgverzekeraars, inwoners, Kamerleden en het ministerie.

Op verschillende plekken ontstond beweging. Een groepje inwoners startte een petitie, die in korte tijd 30.000 keer getekend werd. Vanuit de kerken kwam eveneens een petitie die een duidelijk signaal zond naar de minister en de ChristenUnie-Kamerleden. Daarnaast stuurde PLEK, Platform Lelystadse Kerken, een brief om nog eens duidelijk te onderstrepen dat het ziekenhuis in Lelystad van levensbelang is.
Ondertussen meldden zich ook investeerders voor het ziekenhuis. Een investeerder, Ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk, was bereid te betalen voor het openhouden van het MC Zuiderzee. Dat leek op het eerste gezicht goed nieuws, want nu ging het ziekenhuis niet acuut op slot.

Voor de ChristenUnie was het echter van groot belang dat een nieuwe investeerder de verloskundige zorg en de spoedeisende hulp niet op termijn zou wegsaneren. Dat risico bestond, aangezien deze afdelingen weinig rendabel zijn. Ze hebben geen constante patiëntenstroom, maar vereisen wel 24/7 de aanwezigheid van zorgpersoneel.
Gisteren ging een grote afvaardiging van de Lelystadse politiek naar Den Haag. Daar werd met de kerkpetitie in de hand door Van Wageningen aan Gert Jan Segers nog eens duidelijk gemaakt waarom het ziekenhuis, inclusief spoedeisende hulp en verloskundige zorg, open moest blijven. Gert Jan Segers liet tijdens het debat merken dat hij geluisterd had, bijvoorbeeld door te wijzen op de grote aantallen chronisch zieken in Lelystad.

Onder stevige druk van de Tweede Kamer, lokale politici en diverse maatschappelijke bewegingen gaf verantwoordelijk minister Bruno Bruins uiteindelijk gisteravond aan dat verloskunde en spoedeisende hulp in het Lelystadse ziekenhuis moeten blijven. Mogelijk komt de minister zelfs met geld hiervoor. Goed nieuws, al is de precieze uitwerking nog onbekend. Bovendien is dit geen structurele oplossing. De privatisering in de zorg betekent dat uiteindelijk een investeerder de lasten van de afdelingen verloskunde en spoedeisende hulp zal moeten dragen.

ChristenUnie-wethouder Elly van Wageningen, de burgemeester en de Lelystadse ChristenUnie-fractie zullen zich daarvoor tot het uiterste blijven inspannen.
We hopen tegelijk op uw steun en willen u vragen om te bidden voor alle partijen die hierbij betrokken zijn.

                                  

 

 

 

« Terug