Kiezers bedankt!

27 maart 2018 fractiemaandag 02 april 2018 19:07

Graag bedanken wij alle 2189 mensen die hun vertrouwen in de ChristenUnie hebben uitgesproken bij de laatste verkiezingen. Dat is namelijk exact het aantal stemmen dat de afgelopen gemeenteraadsverkiezing op ons is uitgebracht. Opnieuw weer meer stemmen dan 4 jaar geleden. Door al uw stemmen hebben wij de drie zetels die we hadden in de raad weten te behouden en kunnen wij ons de komende vier jaar weer inzetten voor de stad. Voor goede zorg voor jong en oud, voor goede kwaliteit van het onderwijs en voor een duurzame gemeente. We willen ons inzetten om uw vertrouwen niet te beschamen!

Nadat woensdagavond de eerste blijdschap over ons eigen resultaat wat bedaarde bekeken we de rest van de uitslag. De VVD is de grootste partij geworden met 6 zetels. Van harte gefeliciteerd daarmee. Daarnaast zien we een versnipperd beeld. Nog 13  partijen die in de raad komen met 1,2,3 of hooguit 4 zetels. Dat betekent dat er een lastige formatie gaat volgen. Hoeveel partijen zijn er nodig om een meerderheid te krijgen? Met welke partijen is een betrouwbare coalitie te vormen en wie passen programmatisch bij elkaar?

Dat waren ook de vragen die de informateur dhr. Wouter Kolff ons stelde. Na de antwoorden van alle 14 partijen op een rijtje gezet te hebben kwam hij met het advies om met 6 partijen, de 5 huidige collegepartijen VVD, IPL, CU, PvdA, SP aangevuld met D66 het gesprek aan te gaan om een college te vormen. Hij stelt voor om de laatste 5 partijen 0.8 fte te laten vervullen en de VVD een volledige fte. Ons advies aan de informateur leek er veel op maar was net een klein beetje anders. Wij zullen dat komende dinsdag in de raad nogmaals aangeven.

Hoe het daarna verder gaat laten we weten via onze site.

Met vriendelijke groet,
Elly van Wageningen
Wethouder Onderwijs, Jeugdhulp, en Duurzaamheid

Zie voor het advies van dhr Wouter Kolff:
Advies dhr Kolff

« Terug