Keukentafelgesprekken

Berend Okma en keukentafelgesprekdonderdag 01 februari 2018 12:38

Als u zorg vraagt aan de gemeente krijgt u meestal eerst een keukentafelgesprek met iemand van het wijkteam. Alle relevante persoonlijke problemen komen dan aan de orde zodat de gemeente zorg op maat kan bieden.

Zo’n keukentafelgesprek is vertrouwelijk en gaat vaak over moeilijke en privacy-gevoelige onderwerpen. De medewerker van het wijkteam schrijft op grond van het gesprek een begeleidingsplan. Daarin kan het gaan over huishoudelijke hulp, persoonlijke begeleiding en dagbesteding. Het is nu zo geregeld dat na dit keukentafelgesprek de wijkteammedewerker nooit meer van zich laat horen. Dit vindt de ChristenUnie een gemiste kans.

Doordat deze persoon iemands persoonlijke situatie kent, is het gemakkelijk voor mensen om aan hem/haar extra hulp te vragen. Of om een ander type hulp te vragen als iemands leven is veranderd. ChristenUnie-raadslid Berend Okma pleitte daarom gisteren in de gemeenteraad voor een nieuwe aanpak waarbij wijkteammedewerkers na vier tot zes weken na het keukentafelgesprek telefonisch contact opnemen om te vragen of alles goed gaat. Mensen kunnen dan de zorg die ze krijgen evalueren en zo nodig bijsturen. Zo probeert de ChristenUnie korte lijntjes tussen inwoners en de gemeente te creëren met als resultaat de beste zorg voor ieders unieke situatie.

« Terug