Wethouders

Intro en portefeuilles

 • Ik ben Rinze Broekema en mag sinds juli 2022 wethouder zijn in Lelystad. Ik doe dat werk op basis van het Raadsakkoord en ben daarom wethouder van de hele Raad. In mijn portefeuille heb ik alles wat met zorg, gezondheid, welzijn en sport te maken heeft. Dus voor zaken als Jeugdzorg, WMO, jongerenwerk, gezondheidsbevordering, eenzaamheidsbestrijding en vrijwilligersbeleid moet je bij mij zijn.

  Voordat ik in Lelystad ging werken en wonen, woonde ik met mijn gezin (vrouw en 3 kleine kids) in Rotterdam en werkte ik in politiek Den Haag. Ik was daar politiek adviseur van achtereenvolgens twee ChristenUnie-bewindspersonen: staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn & Sport) en minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie & Pensioenen). De komende jaren hoop ik in samenwerking met alle fracties in de gemeenteraad het goede te zoeken voor alle inwoners van onze mooie stad. Zodat iedereen mee kan doen.

 • Ik ben Annemieke Messelink

  Als wethouder wil ik me graag inzetten voor Lelystad.  Ik wil daarbij ook steeds oog blijven houden voor alle mooie initiatieven die al plaatsvinden en die laten zien dat inwoners van Lelystad betrokken zijn op elkaar. Ook het punt van mensenhandel heeft mijn specifieke aandacht. Binnen het werk van IJM heb ik daarvan de verwoestende en ontwrichtende gevolgen gezien. 

  De volgende onderwerpen zitten in mijn portefeuille:

  • Werk en inkomen (Participatiewet)
  • Armoede en Schulddienstverlening
  • Coördinatie Integrale Gebiedsaanpak Lelystad Oost (IGLO)
  • Recreatie en toerisme
  • Emancipatie en integratie