Terugkijken op drie jaar fractievoorzitterschap

Henkdinsdag 13 maart 2018 16:24

Wat is er eigenlijk de laatste vier jaar door de fractie van de ChristenUnie bereikt? En waar heb ik me als fractievoorzitter specifiek voor ingezet? Met de verkiezingen in aantocht, is het een goed moment om terug te blikken.

Jeugdzorg

Twee jaar geleden was er geen jongerenwerk in Lelystad dat ingevuld werd door de gemeente. Daarom ben ik met collega Bas de Reus van GroenLinks op onderzoek uitgegaan. We hebben ons flink in het onderwerp verdiept en geluisterd naar een aantal jongerenwerkers (elders actief). Uiteindelijk leidde dat tot drie voorstellen.

1. Een voorstel om het jongerenwerk zo in te richten dat de jongerenwerker vanuit een vertrouwensrelatie met de jeugd werkt. Om de jeugd zo maximaal en effectief te kunnen ondersteunen waar nodig.

2. Een voorstel om het jongerenwerk aan te besteden. Dat houdt in dat iedereen die iets met jongerenwerk heeft, zich kon inschrijven.

3. Een voorstel om te onderzoeken of  het openen van jongerenlokalen wenselijk en haalbaar was.

De voorstellen zijn alle drie door de gemeenteraad aangenomen. Ze worden momenteel uitgevoerd of zijn nog onderdeel van een discussie over de verdere in- en doorvoering ervan.

Geld voor onderwijs en schuldhulpverlening

De begroting afgelopen jaar was ook een hoogtepunt. Daar heeft de ChristenUnie samen met een aantal andere partijen flink wat wijzigingen in doorgevoerd.

Als ChristenUnie hebben wij jaarlijks 50.000 euro extra geregeld voor taalontwikkelingen voor kinderen in groep 3/4 van de basisschool. Bij deze groep zijn helaas nog steeds teveel kinderen met een taalachterstand en dat kan lang doorwerken in hun (school)carrière.

Daarnaast hebben we een broodnodig bedrag geregeld voor de schuldhulpverlening van het IDO. Doordat zij niet de middelen hadden voor een betaalde kracht en doordat banken en de rest van Nederland dat zien als een taak voor de gemeente, kon het IDO minder hulpverlenen dan het zou willen. Dat is nu opgelost.

Voor de komende vier jaar heb ik opnieuw enorm veel zin en energie om meer van deze mooie resultaten te boeken. Dat kan alleen met behulp van uw stem.

#DenkAanHenk #GeloofInMeer

Henk Schraa, fractievoorzitter ChristenUnie Lelystad

« Terug